Funny Talks

خرگوشک سوسیس را در دستهای من میبینه و با جدیت میپرسه: این ها را میخواهی بسوزونی(سرخ کنی) یا بذاریشون تو مایکرو ویو؟خندهقلب

خرگوشک بعد از سفر ایران در حال عذرخواهی: مامان به قران ببخشیدقهقههقلب

/ 1 نظر / 18 بازدید